Anasayfa » Danıştay’dan İstanbul Sözleşmesi Kararı

Danıştay’dan İstanbul Sözleşmesi Kararı

yazan hukukanaliz

Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini oyçokluğuyla reddetti.

Danıştay 10. Dairesi’nde aralarında CHP, İYİ Parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu tüzel ve gerçek kişiler tarafından 220 dolayında dava açılmıştı.

Bu davalarda, “çekilme kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması” talep edildi. Danıştay 10. Dairesi, çekilme kararının resmen yürürlüğe gireceği 1 Temmuz öncesinde yürütmenin durdurulmasını reddetti. Oyçokluğu ile alınan kararda, sözleşmenin 80. Maddesinin yürütme organına yani Cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulandı.

Anayasa’nın 104. Maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu belirtilen kararda, “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” denildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Gönderdi

Cumhurbaşkanlığı’nın dün Danıştay’a gönderdiği 7 sayfalık savunmada, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davaların “haksız ve hukuki dayanaktan yoksun” olduğu gerekçesiyle reddi istendi.

Sözleşmeden çekilme kararının münhasıran Cumhurbaşkanın yetkisine tabi olması nedeniyle yargı denetimi dışında olduğu belirtildi. Sözleşmenin Cumhurbaşkanlığı kararı ile feshedilmesinde Anayasa aykırılık bulunmadığı vurgulandı. Yine sözleşmeden çekilme kararının, “kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi hususunda hukuki olarak veya uygulama bakımından bir eksikliğe yol açmayacağı”na dikkat çekildi.

Benzer Yazılar

Bir Yorum Bırak