Haziran 30, 2021

hukuk-muhakemelerinde-ses-ve-goruntu-nakledilmesi-yoluyla-durusma-icrasi-hakkinda-yonetmelik_e5416
30 Haziran 2021
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Standartlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu...
486.jpeg
30 Haziran 2021
Danıştay, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararının yürütmesinin durdurulması talebini oyçokluğuyla reddetti. Danıştay 10. Dairesi’nde...