Biz Kimiz

Amacımız;

Hukuk alanında yaşanan gelişmeleri ve yürürlükteki hukuku, Türkiye’den yana bir bakış açısıyla değerlendirmek; ülkemizin ihtiyacı olan bir hukuki analiz sitesini gerek meslektaşlarımızın gerekse de hukuka ilgi duyan yurttaşlarımızın hizmetine sunmaktır.

Yüzyıllık cumhuriyet, binlerce yıllık devlet geleneği olan milletimizin hak ettiği adaletin, çağdaş ve laik hukuk sisteminin sonsuza kadar yaşaması ve yaşatılması bilinciyle hareket ediyoruz.

Hukuk analiz ekibi olarak geçmişimizden devraldığımız hukuk mirasını kolektif bilincimizde yeniden şekillendirerek sizlere sunma iradesini taşıyoruz. O nedenle “Siz kimsiniz?” sorusunu da bu tarihsellik içinde yanıtlıyoruz:

Biz, Şurayı Devlet Başkanı, ilk anayasamızın mimarı, meşrutiyet devrimcisi Mithat Paşa’yız.

Biz, İsviçre’de gördüğü eğitimi biter bitmez işgal altındaki vatanını müdafaa için Kuvayı Milliye saflarına katılan, Türkiye Cumhuriyeti’nin çağdaş ve laik hukuk sistemine geçişine önderlik eden Cumhuriyet Devrimi’nin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt’uz.

Biz, Hukuk Fakültesinde kadınların da eğitim görmesinin yolunu açan, Atatürk’ün desteğiyle kadın-erkek eşitliği için mücadele eden Cumhuriyetin ilk kadın avukatı Süreyya Ağaoğlu’yuz.

Biz, Kontrgerilla tarafından katledilmeden önce hazırladığı raporda “ABD ve çokuluslu ortaklıkların, Ortadoğu sorununda CIA, kontrgerilla gibi gizli örgütleri yönlendirmesi vardır. Bu örgütler, devlet aygıtını geniş ölçüde kendi amaçlarına uygun şekle dönüştürerek demokrasi düşmanı akımları iktidar yapmayı öngörmüşlerdir.” diyerek; Derin Devlet diye tanımlanan, Gladyo-Süper-NATO’ ya karşı ilk hukuki mücadeleyi başlatan Cumhuriyet Savcısı Doğan Öz’üz.

Biz, Cumhuriyet hukukuna sahip çıkmanın bedelini canlarıyla ödeyen başta Danıştay Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz olmak üzere tehdit edilen ama yok edilemeyen hukukçularız.

Biz, Türkiye’den yana, gücünü ulusal egemenlikten alan ve her şeyden önce “Tam Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti” diyen hukukçularız.