Ticaret Hukuku

default-featured-image
26 Eylül 2023
Av. Ali Mert KARAKILÇIK Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Özen ve bağlılık yükümlülüğü” başlıklı...
20210128-reddi-miras-nedir-nasil-yapilir-119330-a25c05e75a5c3c25707d
12 Mayıs 2021
Bilindiği üzere ecrimisil davalarında taşınmazın önceki malik ile yapılan kira sözleşmesine dayanılarak kullanımı halinde kullanımın iyiniyetle...
1p_parovoz_d_850 (1)
12 Mayıs 2021
Muhdesat; kelime anlamı itibarıyla sonradan yapılmış, sonradan meydana gelmiş şeyler anlamına gelmektedir. Hukuk terminolojisinde ise mülkiyeti...
2116129_810x458
12 Mayıs 2021
İcra ve İflas Kanunun 68’inci maddesinde takip talebine itiraz edilen alacaklının, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir...
3-Link-Building-Tactics-Strategies-for-Real-Estate-Firms-760x400
12 Mayıs 2021
İcra ve İflas Kanununun “Üçüncü Şahsın Zilyedliği” başlığı altında düzenlenen 99’uncu maddesinde haczedilen malın, borçlunun elinde...
014_Real-Estate-and-Rental-Law_Hansu_Law-1536x864
12 Mayıs 2021
Yargıtay uygulamasında ifade edildiği üzere Kiracının, taşınmaza yaptığı faydalı ve zorunlu masrafların ödenmesi talebiyle açacağı davada...
sozlesme-hazirlama-teknikleri
12 Mayıs 2021
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Eser Sözleşmesine ilişkin hükümlerinin düzenlendiği 470’inci maddesinde eser sözleşmesi tanımlanmıştır. Madde...
WhatsApp Image 2021-04-04 at 18.11.48
4 Nisan 2021
ÖZETEsas sermaye sistemine göre kurulmuş anonim şirketlerde şirketin sermayesi, çeşitli amaç ve nedenlerle değiştirilebilir. Önemli olan...
default-featured-image
26 Mart 2021
TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TAŞIYICININ HUKUKİ SORUMLULUĞU 6102 sayılı TTK’nın “Zıya veya hasar ile gecikmeden doğan...
default-featured-image
26 Mart 2021
İPTAL DAVASINDA TARAFLAR DAVACI İptal davası, belirli şartlar altında pay sahipleri, yönetim kurulu veya yönetim kurulu...