İcra İflas Hukuku

karakılçık
31 Ocak 2023
Av. Ali Mert KARAKILÇIK Bilindiği üzere İcra ve İflas Kanunu’nun “Adi Kira ve Hasılat Kiraları İçin...
icra-inkar-tazminati
15 Aralık 2021
Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun “İtirazın Hükümden Düşürülmesi” bölümünde “İtirazın İptali” başlığı altında...
judge-s-gavel-books_23-2148172284
10 Aralık 2021
Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunma suçu, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun “Hakikate Muhalif Beyanda Bulunanların Cezası”...
icra-iflas-hukuku-01-1110x550-1
12 Mayıs 2021
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 331.maddesinde Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksiltme suçu düzenlenmiştir. Maddenin...
enforcement-law
17 Nisan 2021
ÖZET YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA TAŞINMAZ REHNİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İLE REHNİN ÖZEL YOLDAN PARAYA ÇEVRİLMESİ ALİ MERT...
default-featured-image
26 Mart 2021
İhalenin feshi davalarında Hukuki Yarar, dava şartı olup ihalenin feshini isteyen kişinin somut bir fesih nedenine...