Anasayfa » Her Ne Kadar Eşi ,Uyuşturucunun Sanığa Ait Olduğunu Söylese de Sanığın Kabulu Etkin Pişmanlık Hükmünü Oluşturur

Her Ne Kadar Eşi ,Uyuşturucunun Sanığa Ait Olduğunu Söylese de Sanığın Kabulu Etkin Pişmanlık Hükmünü Oluşturur

yazan hukukanaliz

TC
ANKARA
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
18.CEZA DAİRESİ
2018/725 E.
2018/1059 K.
………………………
Sanık M’nin kiracısına ait ikametin çatısında ele geçirilen suç konusu uyuşturucu maddelerin
kendisine ait olduğunu beyan ederek kendi suçunun ortaya çıkmasına yardımda bulunduğu bu
nedenle etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak TCK’nun 192/3. maddesi uyarınca tanıklar A.K ve
M.Ş’in beyanları da dikkate alındığında yardımın niteliğine göre cezasında 1/3 oranında indirim
yapılmıştır.

İlk derece mahkemesi suçun subutunu mevcut delilerle ilişkilendirip, gerekçesiyle ortaya koymuş olmakla
birlikte, Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 27.02.2018 tarih, 2018/34 esas 2018/48 karar sayılı hükmünün
kaldırılmasına ve sanık hakkında TCK’nın 192/3. maddesinin uygulanmasına karar verilerek, açıklanan gerekçe ile aşşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM; Gerekçesi yukarıda gösterildiği üzere;
A) CMK’nın 280. maddesinin 2. fıkrası gereğince Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 27.02.2018 tarih, 2018/34
esas ve 2018/48 karar sayılı hükmünün KALDIRILMASINA,Sanık ve müdai ile Cumhuriyet savcılığı için kararın tefhim tarihinden, itibaren 15 gün içerisinde Dairemize bir dilekçe verilmek ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatılmak veya aynı yöntemle bir başka ilk derece ceza mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesi ceza dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunulmak veya bu hususta bir dilekçe verilmek suretiyle, CMK’nın 286. maddesi uyarınca TEMYİZ yasa yolu açık olmak üzere, mütalaya uygun olarak oybirliğiyle açık yargılama sonucunda karar verildi, açıkça okunup usulen anlatıldı. 18.10.2018

Benzer Yazılar

Bir Yorum Bırak