Nafaka Davalarında Reddedilen Kısım İçin Vekalet Ücretine Hükmedilmez

T. C.
YARGITAY

HUKUK DAİRESİ
2019/3116 E.
2019/6326 K.
MAHKEMESİ :
ASLİYE HUKUK (AİLE) MAHKEMESİ
Taraflar arasındaki nafaka davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükme karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz yoluna başvurulmakla, dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.
Yargıtay Kararı
Davacı dava dilekçesinde; tarafların müşterek çocukları …. için aylık 150 TL iştirak nafakasına hükmedildiğini, 4 yıldır arttırılmadan ödenen nafakanın çok yetersiz kaldığını ileri sürerek, iştirak nafakasının aylık 500 TL’ye yükseltilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile iştirak nafakasının 400 TL’ye çıkartılmasına karar verilmiş, tarafların İstinaf başvurusu üzerine; Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2.Hukuk Dairesinin 17/09/2018 tarih ve 2018/926 E.-822 K.sayılı ilamı ile kararın kesin olduğu gerekçesiyle HMK.’nın 341,346 ve 352. maddeleri gereğince tarafların istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 23/05/2019 tarih ve 2019/409257 sayılı yazıları ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9/2. maddesi hükmü karşısında, reddedilen nafaka talebi yönünden davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu belirtilerek, hükmün HMK.’nın 363/1. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması talep edilmiştir.
Hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9/2. maddesi; “Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez” hükmünü ihtiva etmektedir.
Somut olayda; 150 TL olan iştirak nafakasının 500 TL’ye yükseltilmesi talep edilmiş olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne ile nafakanın 400 TL’ye arttırılmasına, reddedilen kısım üzerinden davalı taraf lehine 2180 TL vekalet ücretine hükmedilmesine karar verilmiştir.
Ancak yukarıda açıklanan hüküm karşısında, reddedilen nafaka talebi yönünden davalı lehine vekalet ücretine hükmedilemeyeceğinden, mahkemece Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 9/2. maddesi gözardı edilerek tesis edilen hüküm usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
Bu itibarla, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının Hukuk Muhakemeleri Kanununu 363. Maddesine dayalı kanun yararına bozma isteminin kabulü ile, hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 08/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Benzer Yazılar
default-featured-image
‘Örselenmiş kadın’ hukuk kriteri olsun
default-featured-image
Yargıtay son noktası koydu! Maaş geçiş promosyonu...
i
Ülkenin PKK İle Mücadelesinde Halkın Gaz Bombasından Etkilenmesi Hak İhlalini Oluşturmaz-AYM Kararı
773x435_cmsv2_c889a1f1-98d8-599f-ae50-11fe5d156835-4814412
12 Yıldır Süren Davada Taraf Uzun Yargılamadan Dolayı Tazminat Hak Eder
alkolsatisi
Polis, Gece 22.00'dan Sonra Alkol Satışı Yapıldığına İlişkin Alıcı Kılığında Büfeye Tuzak Kuramaz
ankara-bam-4-123-07-202016-05
Her Ne Kadar Eşi ,Uyuşturucunun Sanığa Ait Olduğunu Söylese de Sanığın Kabulu Etkin Pişmanlık Hükmünü Oluşturur
569ae394-95b6-4415-aff8-89b675fee871b18d927d-177b-4859-ba00-88e448e92846
Koronavirüs Dolayısıyla Kiranın Düşürüldüğüne İlişkin Haberin BAM Kararı
907441-642x340
Yargıtay, Faturanın Sahteliğinde Bu Hususlara Dikkat Ediyor
arabuluculuk-nihai-tutanaginin-sunulmamasi-gerekcesiyle-davanin-reddi_65b78
Arabuluculuk Nihai Tutanağının Sunulmaması Gerekçesiyle Davanın Reddi
aile_konutundaki_serh_nasil_kaldirilir_h11977_2550f
Aile Konutu Şerhinin Terkini İstemi
ziraat-bankasi-halkbank-vakifbank-garanti-bbva--4882707
Bankalara Rekabete Aykırı Davranışlar
752x395-milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-danistay-acikladi-artik-hacizli-araclar-1560862424685
Hacizli Aracın Tescil Talebi, Noter Satışından Sonra Konulan Hacizler