Anasayfa » Orman Yangınlarının Söndürülmesinde İdarenin Sorumluluğu

Orman Yangınlarının Söndürülmesinde İdarenin Sorumluluğu

yazan hukukanaliz
  1. Anayasa, 6831 sayılı Orman Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre Ormanların korunması, geliştirilmesi, bakımı, ıslahı, ağaçlandırması ve orman yangınlarının söndürülmesi merkezi idarenin sorumluluğundadır.
  2. Anayasa madde 169; Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir.
  3. 6831 sayılı Orman Kanunu madde 69′ a göre ise; Orman idaresi, orman yangınlarını önlemek ve söndürmek maksadıyla her türlü hizmeti yapar veya yaptırır.
  4. Orman yangınlarını önlemek maksadıyla, orman yangını öncesinde ve yangın esnasında orman idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu, mahallin en büyük mülki idare amiri sağlar. Kamu kurum ve kuruluşları, mahallin en büyük mülki idare amirinin verdiği talimatları yerine getirmek ve her türlü desteği sağlamakla yükümlüdür.
  5. Orman yangını ile mücadelede gönüllülerden ve AFAD tarafından akredite edilmiş STK’lardan yararlanılır. Gönüllülerin yangına ulaşımı ile yangın söndürmeye yarayacak aletleri ve giyecekleri, Devlet ormanlarında orman idaresi, diğer ormanlarda ise sahipleri tarafından karşılanır. Yangına katılan personel ve gönüllülerin iaşe giderleri yangın söndürme faaliyetleri süresince orman idaresi tarafından karşılanır.
  6. 6831 sayılı Orman Kanunu madde 71’e göre; Orman yangınlarını söndürme çalışmalarında yaralanan, engelli hâle gelen ve hastalananların hastanelere nakli ve tedavi masrafları orman idaresince karşılanır.
  7. 6831 sayılı Orman Kanunu madde 74’e göre; Orman idaresinin göstereceği lüzum üzerine mahallerinin en büyük mülkiye amirleri, kuraklık veya yangın olup da henüz söndürülmüş fakat sirayet ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen bir müddet için ormanlara girmeyi men ve oralardaki her türlü işlerin tatilini emredebilirler.
  8. Son olarak Anayasamıza göre; Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.

53 ilimizde çıkan 270 orman yangınının faillerinin biran önce yakalanarak Türk yargısı önünde cezalandırılmasını diliyoruz. Yeşil Vatan için 14 gündür cansiperane çalışarak 267 yangını söndüren devletimize, milletimize ve ormanın tüm kahramanlarına sonsuz teşekkür ediyoruz.

Hukuk Analiz

Benzer Yazılar

Bir Yorum Bırak