04 Haziran 2021 Tarihli UYAP Güncellemesi İle Gelen Yenilikler

1. Dosya İnceleme ekranından işlem yapılmakta olan dosyaya bir not eklenilmiş ise; “Talep/Karar Tensip Hazırlama”, “Toplu Talep/Karar Tensip Hazırlama”, “Avukat Portal Talep Karşılama Talep Detay”, “Tahsilat Yapılması ve Tahsilat Makbuzunun Hazırlanması (Toplu, Tekli)”, “Reddiyat Yapılması ve Makbuzunun Hazırlanması (Toplu, Esnek, Tam)”, Haciz Mal Satış İşlemleri” ve “Harç/Masraf Tahsilatı ve Makbuzunun Hazırlanması” ekranlarında, “Not” simgesi gösterilmesi sağlanmıştır. Bu simge ile notların görüntülenebilmesi/gizlenmesi sağlanmıştır.

2. Avukat Portal “Talep Gönder” ekranından, masraf avansı gönderilmesi gereken taleplerde dosyadaki masraf avansı tutarının gösterilmesi sağlanmıştır. Ekranda “Dosyadaki Masraf Avansı Kullanılsın Mı?” seçeneği oluşturulmuş olup bu seçiminin seçilmesi halinde ilgili avukattan o talep için masraf avansı alınmaması sağlanmıştır.

3. Avukat Portal “Talep Gönder” ekranından, “Dosyadaki Avansın İadesi” ve “Haricen Tahsilat Bildirimi” seçenekleri ile talep gönderilebilmesi sağlanmıştır.

4. Dosya İşlem / Avukat Portal Talep Karşılama ekranında talebe istinaden karar verme aşamasında “Talep Detay Bilgileri” ekranında “Dosya Bilgileri” butonu ile dosyaya dair temel bilgilerin tek ekran üzerinden gösterimi sağlanmıştır. Detay bilgiler için ekran üzerinde bulunan butonlarla ilgili durumlara dair müstakil ekran üzerinden sorgulama imkanı da getirilmiştir.

5. Dosya İşlem / Dosya Güncelleme ekranında, 1360*768 çözünürlükte ekrandaki tüm tablo ve seçim alanlarının gözükebilmesi için boyutlarında ve yerleşim yerlerinde değişiklik yapılmıştır.

6. Dosya İşlem / Dosya İşlemleri / Dosyanın Durum Bilgilerinin Güncellenmesi ekranında, 1360*768 çözünürlükte ekrandaki tüm tablo ve seçim alanlarının gözükebilmesi sağlanmıştır.

7. Dosya İşlem / Dosya İşlemleri / Yetkisizlik Dosyasının Gönderilmesi ekranında, yetkisizlik dosyasının yetkili yerde açılması halinde yeni dosya numarasının gönderilen yer dosya no alanına yansıtılması sağlanmıştır.

8. Dosya İşlem / Taraflara SMS Gönderme ekranı tanımlanarak tarafların bilinen Mobil Telefon Numaralarına SMS gönderilebilmesi sağlanmıştır. SMS içeriğinde İcra Dairesi adının ve Dosya Numarasının yazılması unutulmamalıdır.  İcra Müdür rollerine tanımlanmıştır.

9. Elektronik Satış Portalı İhale İnceleme ekranında, katılımcı tarafından verilen tekliflerin gösterilmesi ekranında, katılımcı tarafından verilen tüm tekliflerin gösterilmesi sağlanmıştır.

10. Elektronik Satış Portalı Kazandığım İhaleler ekranında, “Birim IBAN Göster” alanı oluşturulmuş olup bu alandan ilgili birimin IBAN bilgisinin ihale katılımcısı tarafından görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

11. Elektronik Satış Portalı Otomatik Teklif Tanımlama ekranında, girilen otomatik tekliften daha düşük üst limitli bir otomatik teklif tanımlı olması halinde iki otomatik teklifinde çalışması sağlanmıştır.

12. Elektronik Satış Portalı Otomatik Teklif Tanımlama ekranında, girilen otomatik teklifin verilen normal teklifin altında olması halinde ekranda uyarı verilmesi sağlanmıştır.

13. Elektronik Satış Portalı Otomatik Teklif Tanımlama ekranında, girilen otomatik tekliften daha yüksek üst limitli bir otomatik teklif tanımlı olması halinde iki otomatik teklifinde çalışması sağlanmıştır.

14. Elektronik Satış Portalında “Pazarlık Usulü İhaleler” ekranı oluşturulmuş ve sorgulama seçenekleri arasına “Pazarlık Usulüne Tabi” seçimi eklenmiştir. Oluşturulan ekrandan ve seçimden pazarlık usulü satış şekli ile hazırlanan satışların bulunabilmesi sağlanmıştır.

15. Elektronik Satış Portalı Teklif Ver ve Otomatik Teklif Kayıt işlemlerinden önce verilen uyarıda malın muhammen bedeli ile verilecek olan teklif tutarlarının alt alta gelmesi ve teklif sahibi tarafından daha hızlı şekilde algılanabilmesi sağlanmıştır.

16. Elektronik Satış Portalı “Teklif Ver” ve “Otomatik Teklif Tanımla” ekranlarında, “Muhammen Bedel Üzerinde Teklif Ver” seçim kutusu oluşturulmuştur. Teklif Tutarı/Otomatik Teklif Üst Limiti alanına girilen veri muhammen bedelin üzerinde ise bu seçimin yapılarak işleme devam edilmesi için uyarı konulmuştur.

17. Elektronik Satış Portalı Teklif Verme İşleminde, ihale başlangıç bedeline eşit teklif verilmesinin engellenmesi için verilen teklif tutarının ihale başlangıç bedelinden yüksek olması hususunda kontrol konularak teklif verene ihale başlangıç bedelinden daha yüksek bir miktarda teklif vermesi hususunda uyarı verilmesi sağlanmıştır.

18. Elektronik Satış Portalında, ihale katılımcılarına yardımcı olunabilmesi için “E-Satış Yardımcısı” adı altında bir iletişim robotu oluşturulmuştur. Sorulan soruların içeriğine göre uygun olan cevapları vermektedir. (İletişim robotu geliştirme aşamasındadır.)

19. Elektronik Satış Portalında, Kategorisel Arama, Birime Göre Arama, Geçmiş İlanlar, İhalesi Bitecek Olanlar, En Çok Teklif Verilenler ve Pazarlık Usulü İhaleler ekranlarında, ihalelerin 20 şerli sayfalar halinde gelmesi sağlanmıştır.

20. Elektronik Satış Portalında, İzlediklerim, Teklif Verdiklerim ve Teminat Yatırdıklarım ekranlarında, herhangi bir ihale sonucu girilmeden yayından kaldırılmış bulunan ihaleler için “İhale Yayından Kaldırıldı” bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır.

21. Elektronik Satış Portalında, Kategorisel Arama, Birime Göre Arama, Geçmiş İlanlar, İhalesi Bitecek Olanlar, En Çok Teklif Verilenler Ve Pazarlık Usulü İhaleler, Teklif Verdiklerim ve Teminat Yatırdıklarım ekranlarında ve ihale ana resimlerinde, ihale nin 1. mi 2. mi ihale olduğuna dair bilgi görüntülenmesi sağlanmıştır.

22. “Eski Talimat Dosyasının Sisteme Girilmesi” ile “Eski İcra Dosyasının Sisteme Girilmesi” ekranlarında, Pilot icra dairelerince birimlerine ait olmayan eski esas ve eski talimat dosyalarının sisteme kaydının gerçekleştirildiği ve iş cetvellerinde bozulmalar olduğu anlaşıldığından  “*Pilot icra daireleri, aktarılan birimin eski dosyalarını ilgili birimde kayıt ederek dosyayı kendi birimlerine aktarmalıdır.” uyarı yazısı eklenilmiştir.

23. Genel İşlemler (İcra) / Bilirkişi İşlemleri / Bilirkişi Damga Vergisi Ve Stopaj Listesi raporunda, tüzel kişi olan bilirkişilere yapılan ödemelerin yansıtılması sağlanmıştır.

24. Genel İşlemler (icra) / Birim Kapatma İşlemleri / Birim Kapatma Ve Dosyaların Aktarılması ekranında, aktarım yapılacak olan dosyalarda 50 den fazla Araç Mahrumiyeti bulunması halinde bu mahrumiyetlerin aktarılmaması ve ekranda mahrumiyetlerin aktarılmadığına dair uyarı verilmesi sağlanmıştır.

25. Genel İşlemler (İcra) / Birim Kapatma İşlemleri / Birim Kapatma ve Dosyaların Aktarılması ekranında, aktarma işlemi yapılan dosyalardan başka dosyaların alacakları üzerine haciz konulmuş olması halinde ilgili dosyalardaki haciz koyan dosya bilgilerinin aktarılan birim ve aktarılan dosya numarası olarak güncellenmesi sağlanmıştır.

26. Genel İşlemler (İcra) / Birim Kapatma İşlemleri / Birim Kapatma ve Dosyaların Aktarılması ekranında, “Dosya No” ile aktarma işleminde aktarılmak istenilen dosyanın yenilenmiş bir dosya olması halinde ekranda dosyanın yeni numarasının gösterilmesi sağlanmıştır.

27. Genel İşlemler (İcra) / Birim Kapatma İşlemleri / Birim Kapatma ve Dosyaların Aktarılması ekranında, yenilenmiş dosyaların aktarılması işlemi sonrası yenilenmiş dosyasının eski dosya numarasının eski birimde bulunamaması hatası giderilmiştir.

28. Genel İşlemler (İcra) / Tebligat İşlemleri / Tebligat Sonucunun Kaydedilmesi ekranında, bir tebligat için birden fazla sonuç girilebilmesi hatası giderilerek, ekranda oluşturulan “Güncelle” düğmesi ile tebligat sonucunun güncellenmesi sağlanmıştır.

29. Genel İşlemler (Sistem)  /  PTT-ATGV İBAN/Vergi No/Evrak Karşılayıcı Rol İşlemleri ekranında, Adalet Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Keşif ve İcra Araçları İktisadi İşletmesine yapılacak olan taşıt ücreti ödemelerinde kullanılacak olan IBAN bilgisinin kayıt edilmesi için veri giriş alanı oluşturulmuştur. Bu ekran İcra Müdürü rolüne tanımlanmıştır.

30. Genel Yazılar / Genel Yazıların Hazırlanması ekranında, evrak türü “Genel Yazı”, evrak tipi “İcra Dairesi Genel Yazı”, şablon olarak “Dosya Numarası ve Borçlu İsmi Görünen Boş Şablon” eklenmiştir. Şablona sadece borçlu bilgileri yansıtılmaktadır. (İflas dairelerindeki yazışmalarda dosyadaki alacaklı bilgilerinin fazlalığı nedeniyle evrak hazırlamada yaşanan sıkıntıların önüne geçilebilmesi için sadece borçlu seçilerek genel yazı hazırlanabilmesi sağlanmıştır.)

31. Haciz & Mal & Satış / E-Satış İhale ve Katılımcı Bilgileri Sorgulama ekranında, ihalenin son 10 dakikası içinde tüm ihaleler ile ilgili E-Satış Portal işlemlerinin kontrolü için “İhalenin Son 10 Dakikası İçinde Tüm İhaleler İle İlgili E-Satış Portal İşlemlerini Getir” seçim kutusu oluşturulmuştur. Seçim yapılarak sorgulanması halinde ekranda “İhalenin Son 10 Dakikasındaki İşlem Sayıları” tablosunda işlem türü ve işlemlerin başarılı/başarısız sayılarının gösterilmesi sağlanmıştır. “Rapor Hazırla” düğmesine basılması halinde oluşturulan raporda “İhalenin Son 10 Dakikası İçinde Tüm İhaleler İle İlgili E-Satış Portal İşlem Sayıları” tablosu oluşturularak ilgili verilerin yansıması sağlanmıştır. (Başarılı/Başarısız işlem sayılarında veri olması sorgulanan aralıkta sistemde işlem yapılabildiği anlamına gelmektedir.)

32. Haciz & Mal & Satış / E-Satış İhale ve Katılımcı Bilgileri Sorgulama ekranında, katılımcı tarafından tanımlanmış bulunan otomatik teklifin çalışması halinde verilen otomatik teklifin, tabloya ve oluşturulacak rapora yansıması sağlanmıştır.

33. Haciz & Mal & Satış / E-Satış İhale ve Katılımcı Bilgileri Sorgulama ekranında, sorgulama yapılan ihaleye ait oluşturulan raporda Elektronik Satış Portalında katılımcılar tarafından ihaleye verilen tekliflerin ve kendileri tarafından tanımlanan otomatik tekliflerin “SMS İle Bildirilmesi İstekleri” ile “SMS İle Bilgilendirme İsteğinden Vazgeçilmesi” isteklerinin gösterilmesi sağlanmıştır.

34. Haciz & Mal & Satış / Genel Satış İşlemleri / Satışlara Ait Aylık KDV Beyanname Bildirim Raporu ekranında, Elektronik Tebligat adresi olan ihale alıcılarının da oluşturulan beyanname raporuna yansımasının sağlanmıştır.

35. Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri /  Mal İşlemleri / Taşınır Gir ekranında, mal cinsi olarak “Değerli Maden” eklenilmiştir.

36. Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Resim işlemleri ekranında, eklenilen resimlerin belirli bir sırayla eklenilmesi için resim panellerine “Ön Cephe”, “Arka Cephe”, “Sağ Yan Cephe”, “Sol Yan Cephe”, “İç Görünüm”, “Diğer” etiketleri eklenmiştir.

37. Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Satış Sonrası Yazıları ekranında hazırlanan “Satış Sonucunun Esas İcra Dairesine Bildirilmesi” şablonunda “Satış Sonu İşlemleri” ekranında “Alınmadı” yada “Muaf” seçeneği ile kayıt edilen işlem türleri nedeniyle alınan hata giderilmiştir.

38. Haciz & Mal & Satış / Haciz Mal ve Satış İşlemleri / Satış Sonrası Yazıları ekranında, Taşınmazın tescil yazısı şablonu güncellenerek, borçlu tarafın varsa “TC Kimlik No – Vergi No” sunun yansıması, “Köyü, Mahalle-Mevkii” sütunları birleştirilmesi, “Miktarı” alanının “Yüzölçümü” olarak güncellenmesi, “Satış Tarihi” sütununa ihale tarihinin yansıması ve metin kısmında yer alan ihale kesinleşmiştir kısmına kesinleşme bilgisi tarih alanı açılarak yansıtılması sağlanmıştır.

39. Haciz & Mal & Satış / TNB/EGM Araç Mahrumiyet Aktarma İşlemi ekranı oluşturulmuştur. Bu ekran Müdür rolüne tanımlanmış olup, aktarma, yenileme, birim adı, dosya numarası gibi nedenlerle işlem yapılamayan mahrumiyetlerin sorgulanarak güncellenmesi sağlanmaktadır. Eğer aktarılmış bulunan dosyalardan kaynaklı bir araç mahrumiyet güncelleme işlemi yapılacak ise kapatılan ve aktarılan birimlerin seçilmesi ile işlem yapılmalıdır. Yenileme, Birim Adı Değişikliği  gibi başka bir neden ile mahrumiyet işleminde güncelleme yapılacak ise sadece ilgili birimin seçilmesi yeterlidir. Tarih (3 Gün) ya da Dosya No Aralığı (10 Dosya) girilerek Sorgulama işlemi gerçekleştirilebilir, sistem tarafından ilgili kayıtlar TNB/EGM kayıtları ve UYAP kayıtları kontrol edilerek düzeltilmesi gereken kayıtlar tabloda listelenir. Listeden güncellenecek mahrumiyetler seçilerek “Tedbir Bilgilerini Güncelle” düğmesine basılarak güncelleme işlemi tamamlanır.

40. Haciz & Mal & Satış / TNB/EGM Araç Mahrumiyet İşlemleri ekranında,

• Taraftan ve plakadan bağımsız olarak işlem yapılan dosyadan eklenilmiş bulunan tüm şerhlerin 15 lik sayfalar halinde listelenebilmesi için “Dosyanın Mahrumiyetleri(UYAP-TNB)” düğmesi oluşturulmuştur.

• Dosyanın Mahrumiyetleri düğmesi ile yapılan sorgulamada sadece UYAP kayıtlarında bulunan mahrumiyetler listelenmektedir. TNB/EGM kayıtlarında bulunun UYAP da kaydı bulunmayanlar listelenmemektedir.

• Dosyanın Mahrumiyetleri ekranında Tümünü Seç ve Tümünü Kaldır seçenekleri eklenilmiştir. Aynı anda ekranda bulunan 15 mahrumiyetin seçilerek kaldırılabilmesi sağlanmıştır.

• Dosyanın Mahrumiyetleri ve Mahrumiyet Sorgula düğmesi ile listelenmiş bulunan mahrumiyetlerin 15 lik seçimler halinde kaldırılabilmesi sağlanmıştır.

• 15 lik seçimler halinde kaldırılan mahrumiyetlerin raporda Plaka-Şerhi Türü-Şerh Tarihi olarak gösterilmesi sağlanmıştır.

• Dosyanın Mahrumiyetleri ve Mahrumiyet Sorgula düğmesi ile sorgulama yapılması halinde Kaldırma Nedeni seçiminin otomatik yapılması sağlanmıştır.

• Mahrumiyet ekleme ekranına Tümünü Seç ve Tümünü Kaldır seçenekleri eklenilmiştir. Aynı anda ekranda bulunan 50 aracın seçilerek mahrumiyet eklenilebilmesi sağlanmıştır.

• Mahrumiyet ekleme/kaldırma işleminde TNB/EGM tarafından her plaka için ayrı ayrı gelen bilgi mesajlarının plakalar belirtilerek tek seferde verilmesi sağlanmıştır.

• Mahrumiyet ekleme/kaldırma işleminden sonra her plaka için ayrı ayrı rapor oluşturulmayarak tek bir toplu rapor oluşturulması sağlanmış ve rapor oluşturuldu uyarısının gelmemesi ile toplu raporun dosyasına kayıt edilmesi sağlanmıştır. İşlem sırasında bir hata alınması halinde rapor oluşturulamayacak olup safahat kaydından kontrolü sağlanabilecektir.

• Mahrumiyet eklenilmek için seçilen araçlara aynı gün aynı şerh türünde tekrar ekleme yapılmak istenildiğinde her araç için ayrı ayrı verilen uyarının, plakalar belirtilerek tek seferde verilmesi sağlanmıştır.

• Mahrumiyet eklenilmek için seçilen araçlara daha önceki bir tarih de aynı şerh türünde ekleme yapılmış ise her araç için ayrı ayrı verilen uyarının, plakalar belirtilerek tek seferde verilmesi sağlanmıştır.

• Mahrumiyet eklenilmek için seçilen araçların sahibi ile işlem yapılacak olan tarafın bilgilerinde farklılık olması halinde her araç için ayrı ayrı verilen uyarının,  plakalar belirtilerek tek seferde verilmesi sağlanmıştır.

• Oluşturulan Mahrumiyet Raporunun adı “Araç Mahrumiyet Raporu” olarak değiştirilmiştir.

• TC/Vergi No Eşleşmeyen Kayıtları Gösterme seçimi yapılarak yapılan sorgulamalarda eşleşmeyen sonuç bulunması halinde araç kaydının bulunduğu ancak eşleşme olmadığı için ekranda gösterilmediğine dair uyarı verilmesi sağlanmıştır.

• Tüzel Kişiler için Vergi Numarası ile sorgulama sonucu araç kaydı bulunamaması halinde bulunamayanlar raporunun alınabilmesi sağlanmıştır.

41. Haciz & Mal & Satış / TNB/EGM Araç Mahrumiyet işlemleri ekranından haciz şerhi eklenen her araç için “Haciz Mal ve Satış İşlemleri” ekranında aynı plaka ile daha önce oluşturulmuş bulunan bir haciz ve mal kaydı olması halinde tekrardan haciz ve mal kaydı oluşturulmaması sağlanmıştır.

42. Harç ve Kasa / Banka Harç İşlemleri / Banka Dekontu Harç İlişkisinin Kaldırılması ekranında, cezaevi yapı pulu harcı ile banka dekontunun ilişkilendirilmesi ekranından, bankadan online gönder/ilişkilendir işlemi ile ilişkisi kurulmuş bulunan, Ceza Evi Yapı Pulu makbuzlarının banka dekontu ile olan ilişkisinin birim tarafından kaldırılabilmesi sağlanmıştır.

43. Harç ve Kasa / Reddiyat Yapılması ve Reddiyat Makbuzunun Hazırlanması (Esnek, Tam) ekranlarında, “SGK Ödeme” seçeneği oluşturulmuştur.  SGK Ödeme seçeneğinin seçilmesi halinde Borç Reddiyatı, Avans İade ve SGK Kesinti İadesi reddiyat nedenleri ile işlem yapılabilmektedir. SGK Kesinti İadesi reddiyat nedeni ile sadece SGK Kesintileri Tahsilatı ekranından gerçekleştirilen tahsilatların ödemesi gerçekleştirilebilmektedir. SGK Ödeme seçeneği ile oluşturulan reddiyatların Aynı Gün “Banka Reddiyat Ekranında” oluşturulan “SGK Ödeme” seçeneği ile sorgulanması ve Aynı Gün ödeme işleminin tamamlanması gerekmektedir. Banka Reddiyat Ekranında aynı gün ödenmemiş bulunan SGK Ödemesi olması halinde uyarı verilmesi sağlanmıştır. SGK Ödemesi işleminde reddiyattan kesilmiş bulunan harçların ilgili hesaplara aktarılması sağlanmıştır.

44. Harç ve Kasa / SGK Kesintileri Tahsilatı ekranı oluşturulmuştur. Bu ekrandan, SGK tarafından gönderilen kesintilerin, banka hesabına yattığı tarih ile sorgulama yapılarak, listelenmesi ve listelenen ödemelerden seçimi yapılanların Tahsilat Makbuzu Hazırla düğmesine basılması ile tahsilat makbuzunun kesilmesi işlemleri yapılabilmektedir. Sorgulama sonucu gelen tutar, dosya bilgileri, adına ödeme gönderilen taraf bilgileri, ödeme tipi, banka durumu (SGK), banka durumu (VAKIF), makbuz hata bilgisi, makbuz ve iade durumu bilgileri bulunmaktadır. Listeleme sırasında dosya numarası ve taraf bilgileri uyumu kontrol edilmekte ve buna dair uyarılar gösterilmektedir. Ekranda SGK tarafından bildirilen toplam kesinti tutarı ve seçimi yapılarak tahsilat kesilecek toplam tutar alanları bulunmaktadır. Dosya numarası değiştirilmesi gereken kayıtlarda Dosya No Güncelle alanına dosya bilgileri yazılarak tahsilat yapılacak dosya güncellenebilmektedir. Herhangi bir dosya ile ilişiği bulunmayan ödeme seçilerek ekranda bulunan İade Et düğmesi ile SGK ya geri iade edilebilmektedir. Tahsilat işlemi sonrası toplu makbuz ve seçimi yapılan kaydın makbuzu görüntülenebilmekte ve yazdırılabilmektedir.

45. Harç ve Kasa / Reddiyat Yapılması ve Reddiyat Makbuzunun Hazırlanması (Toplu, Esnek, Tam) ekranlarında, Masraf Avansı (Taksi Ücreti) Reddiyatı reddiyat nedeninin ismi, Masraf Avansı (Taşıt Ücreti) Reddiyatı olarak güncellenmiştir.

46. Harç ve Kasa / Reddiyat Yapılması ve Reddiyat Makbuzunun Hazırlanması (Tam) ekranlarında,  Masraf Avansı (Taşıt Ücreti) Reddiyatı reddiyat nedeni seçildiğinde dosyada bulunan, Masraf Avansı Tahsilatı ve Masraf Avansı (Taşıt Ücreti) Tahsilatlarının gelmesi sağlanmıştır.

47. Harç ve Kasa / Reddiyat Yapılması ve Reddiyat Makbuzunun Hazırlanması (Toplu, Esnek, Tam) ekranlarında,  Masraf Avansı (Taşıt Ücreti) Reddiyatı reddiyat nedeni seçildiğinde, birime tanımlı bulunan ATGV IBAN numarasının taraf değilse alanına gelmesi sağlanmıştır.

48. Harç ve Kasa / Reddiyat Yapılması ve Reddiyat Makbuzunun Hazırlanması (Toplu, Esnek, Tam) ekranlarında, tüzel kişi olan bilirkişilerden gelir ve damga vergisi kesilip kesilmemesi işlemi seçimlik hale getirilmiştir.

49. Harç ve Kasa / Tahsilat Yapılması ve Tahsilat Makbuzunun Hazırlanması (Toplu ve Tekli) ekranlarında, Masraf Avansı (Taksi Ücreti) Tahsilatı tahsilat nedeninin ismi, Masraf Avansı (Taşıt Ücreti) Tahsilatı olarak güncellenmiştir.

50. Harç ve Kasa / Tahsilat Yapılması ve Tahsilat Makbuzunun Hazırlanması (Toplu ve Tekli) ekranlarında, tahsilat nedeni olarak “Masraf Avansı (Satış Avansı) Tahsilatı” eklenmiştir. Kasa Raporlarına yansıtılması sağlanmıştır. Reddiyat ekranlarında Avans İade, Masraf, Basın İlan Kurumu, Bilirkişi, Hazine Avans İade ve Yediemin Ücreti reddiyat nedenleri seçilerek reddedilebilmesi sağlanmıştır.

51. Harç ve Kasa / Tahsilat Yapılması ve Tahsilat Makbuzunun Hazırlanması (Toplu ve Tekli) ekranlarında, Takipsizlik dosyalarına tahsilat kesileceğinde uyarı verilmesi sağlanmıştır.

52. Harç ve Kasa / Toplu Makbuz İşlemleri / Toplu Reddiyat Yapılması ve Makbuzunun Hazırlanması ekranında, Bilirkişi Reddiyat Nedeninin seçilmesi halinde Masraf (Satış Avansı) Tahsilatı ve Bilirkişi Tahsilatı Nedenli tahsilatların gelmesi sağlanmıştır.

53. Harç ve Kasa / Toplu Makbuz İşlemleri / Toplu Harç/Masraf/Tahsilat Yapılması ve Makbuzunun Hazırlanması ekranında, daha önce tahsilatı yapılmış bulunan işlemlerin kırmızı renkte gösterilmesi işlemi 10 günlük işlemler ile sınırlandırılmıştır. 10 günden önceki hesap hareketlerinde tahsilat yapılıp yapılmadığı hususunda bir kontrol yapılmamaktadır.

54. Harç ve Kasa / Toplu Makbuz İşlemleri / Toplu Reddiyat Yapılması ve Makbuzunun Hazırlanması ekranında, Masraf (Taşıt Ücreti) Reddiyat Nedeninin seçilmesi halinde Masraf (Taşıt Ücreti) Tahsilatı Nedenli tahsilatların gelmesi sağlanmıştır.

55. Masraf Avansı (Satış Avansı) Tahsilatlarının; “Talep/Karar Tensip Bilgi Girişi”, “Toplu Talep ve Karar Tensip Bilgi Girişi”, “Avukat Portal Talep Karşılama”, “Birim Bazında Tensip Bilgilerinin Sorgulanması” “Tebligat Zarf Davetiye Hazırlanması” ve “Tebligat Posta Tevdi – Genel Liste İşlemleri (posta masrafı ödeme ekranı)” ekranlarında bulunan dosyada bulunan masraf tahsilatları bakiyelerinin gösterildiği alanlara eklenmesi sağlanmıştır.

56. İcra Emri ve Takip Talebi Şablonlarında, İlamı Veren Mahkeme Bilgileri alanına ilgili mahkemenin “Dosya Türü” bilgisinin yansıması sağlanmıştır.

57. İcra/Ödeme Emirleri Şablonlarına; Avukat portal ekranlarından ilgili avukat tarafından sisteme elektronik tebligat adresi, fiziki yazışma adresi, elektronik posta adresi ve telefon numarası bilgilerinin girilmiş olması halinde, girişi yapılmış bulunan iletişim bilgilerin ilgili alana yansıması sağlanmıştır.

58. İcra/Ödeme Emri, Takip Talebi, Haciz İhbarnameleri ve Genel Şablonlarda; Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği borçlunun kişisel verilerine yer verilmemesi gerektiğinden borçlunun T.C.kimlik numarası var ise sadece bunun şablona yansıması şayet T.C.kimlik numarası yok ise diğer kimlik bilgilerinin şablonlara yansıması sağlanmıştır.

59. Tebligat Mazbatası Şablonunda Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği gerçek kişiler için Anne, Baba ve Doğum Tarihinin Tam Olarak Yansıtılmaması *** simgesi ile kısmen kapatılması sağlanmıştır.

60. Sorgular / Yüksek Yargı Karar arama İcra uygulamaları için yüksek yargı karar arama ekranlarında BAM Hukuk Daire kararlarının sorgulanabilmesi sağlanmıştır.

61. Sorgular / Banka Hesap Bilgilerinin Sorgulaması ekranı oluşturulmuştur.  Sorgular / Entegrasyon Sorguları ekranında, “Banka Bilgileri Sorgula” düğmesi oluşturulmuş olup bu düğme ile de bu ekranın açılması sağlanmıştır. Bu ekrandan gerçek kişilerin banka hesaplarının bulunduğu bankalar sorgulanabilmekte ve raporlanabilmektedir.

62. Sorgular / “Entegrasyon Ekranları” ile “Toplu Entegrasyon Sorgu” ekranlarında, Banka Hesap Bilgileri seçimi oluşturulmuş olup bu seçenek ile işlem yapılacak olan gerçek kişinin hesabı bulunan bankaların sorgulanması ve raporlanması sağlanmıştır.

63. Dosya İşlem / Taraf Bilgilerinin Girişi ve Güncellenmesi / Taraf Bilgileri Güncelle / Kayıtlı Adres Bilgileri ekranında, ekran açıldığında tarafın kayıtlı bir UETS adresi olmaması halinde UETS adresi sorgusunun yapılması sağlanmıştır. Aktif UETS adresi olan taraflar için fiziki yazışma adresi seçilmesi engellenmiş ve bu hususta uyarı verilmesi sağlanmıştır. Mevzuat gereği aktif elektronik tebligat adresi olan kişi/kuruma fiziki tebligat yapılmamalıdır.

64. Dosya İşlem / Taraf Bilgilerinin Girişi ve Güncellenmesi ekranına “Hatalı Vekilin Silinmesi” düğmesi eklenmiştir.

65. Birim / Dış Kurum Seçme ekranında, İstanbul Adliyesinin il, ilçe bilgisi ŞİŞLİ/İSTANBUL, İstanbul Anadolu Adliyesinin il, ilçe bilgisi KARTAL/İSTANBUL olarak güncellenmiştir. 66. Vekil Kaydedilmesi ekranından alınan Vekil Bilgi Formuna, Avukat Portal / Kişisel İşlemler menüsünden avukatlarca girilen verilerin yansıması sağlanmış

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Benzer Yazılar
default-featured-image
‘Örselenmiş kadın’ hukuk kriteri olsun
default-featured-image
Yargıtay son noktası koydu! Maaş geçiş promosyonu...
i
Ülkenin PKK İle Mücadelesinde Halkın Gaz Bombasından Etkilenmesi Hak İhlalini Oluşturmaz-AYM Kararı
773x435_cmsv2_c889a1f1-98d8-599f-ae50-11fe5d156835-4814412
12 Yıldır Süren Davada Taraf Uzun Yargılamadan Dolayı Tazminat Hak Eder
alkolsatisi
Polis, Gece 22.00'dan Sonra Alkol Satışı Yapıldığına İlişkin Alıcı Kılığında Büfeye Tuzak Kuramaz
ankara-bam-4-123-07-202016-05
Her Ne Kadar Eşi ,Uyuşturucunun Sanığa Ait Olduğunu Söylese de Sanığın Kabulu Etkin Pişmanlık Hükmünü Oluşturur
569ae394-95b6-4415-aff8-89b675fee871b18d927d-177b-4859-ba00-88e448e92846
Koronavirüs Dolayısıyla Kiranın Düşürüldüğüne İlişkin Haberin BAM Kararı
907441-642x340
Yargıtay, Faturanın Sahteliğinde Bu Hususlara Dikkat Ediyor
arabuluculuk-nihai-tutanaginin-sunulmamasi-gerekcesiyle-davanin-reddi_65b78
Arabuluculuk Nihai Tutanağının Sunulmaması Gerekçesiyle Davanın Reddi
aile_konutundaki_serh_nasil_kaldirilir_h11977_2550f
Aile Konutu Şerhinin Terkini İstemi
ziraat-bankasi-halkbank-vakifbank-garanti-bbva--4882707
Bankalara Rekabete Aykırı Davranışlar
752x395-milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-danistay-acikladi-artik-hacizli-araclar-1560862424685
Hacizli Aracın Tescil Talebi, Noter Satışından Sonra Konulan Hacizler