Anasayfa » Bursa Barosu Genel Kurul Tarihini İlan Etti

Bursa Barosu Genel Kurul Tarihini İlan Etti

yazan hukukanaliz

Bursa Barosu Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere 29.05.2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Bursa Barosu Hizmet Birimi Av. Özgür Aksoy Konferans Salonu’nda yapılacaktır.Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlandığı takdirde 30.05.2021 Pazar günü saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Bursa Barosu Hizmet Birimi Av. Özgür Aksoy Konferans Salonu’nda organ seçimleri yapılacaktır.İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündem maddeleri ile 05.06.2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Tofaş Spor Salonu’nda, organ seçimleri ise 06.06.2021 Pazar günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Oditoryum fuaye alanında yapılacaktır.
1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 86. maddesi uyarınca toplantılara katılmak ve oy kullanmak zorunlu olup haklı bir engeli olmaksızın katılmayan meslektaşlarımıza para cezası uygulanmaktadır. Bu nedenle meslektaşlarımızın genel kurul ve organ seçimlerine katılmaları önemle rica olunur.
Bursa Barosu Başkanı
Av. Gürkan ALTUN

GÜNDEM:
29.05.2021 CUMARTESİ – OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

1. Yoklama ve açılış

2. Başkanlık Divanının seçimi (1 Başkan, 1 Başkan vekili, 2 Yazman Üye)

3. Atatürk, şehitler ve geçmişte yitirdiğimiz meslektaşlarımız için saygı duruşu.

4. Baro Başkanının açış konuşması.

5. Baro Yönetim Kurulu çalışma raporu, kesin hesap raporu; Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu çalışma raporlarının okunması,görüşülmesi

6. Baro Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun faaliyetlerinin oylamaya sunulması ve ibrası

7. Baro yıllık keseneği ile giriş keseneği miktarlarının belirlenmesi ile Bursa Barosu’nun 2020-2021 ve 2021-2022 yılları bütçe tasarılarının görüşülmesi, oylamaya sunulması.

8. 15.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7249 sayılı Kanun ile Avukatlık Kanunu’nun 65. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, 15.07.2020 tarihi itibariyle mesleğin ilk 5 yılında olan meslektaşlarımızdan 2020 yılı aidatının 2. taksidinin alınmaması, alınmış ise 2021 yılı aidatından mahsup edilmesi, nakil giden ya da isteği ile kaydı silinen meslektaşlarımıza ise iadesinin Genel Kurul onayına sunulması

9. Avukatlık Kanunu’nun 95. md.si gereğince verilen izin ve yetki ile Avukatlık Kanunu’nun 97/3 uyarınca açılan Denizbank Bursa Şubesi’nin 9084-9231294-614 no.lu bağış hesabı ile toplanan 126.500 TL.nin Avukatlık Kanunu Md.95/6 kapsamında Baro Başkanlığına başvuran muhtaç avukatlara Yönetim Kurulu’nun 22.04.2020 tarihli Yönergesi uyarınca dağıtılması ile ilgiliolarak, Avukatlık Kanunu’nun 81/6 maddesi kapsamında işlem yapılmasının Genel Kurul onayına sunulması

10. Pandemi, deprem, sel, yangın, salgın, savaş ve terör olaylarında mağduriyet yaşayan ve muhtaç duruma düşen meslektaşlara yardım edilmesi için Avukatlık Kanunu’nun md 97/3 hükmü gereği Baro Başkanına verilen yetki kapsamında toplanacak bağışların, Avukatlık Kanunu’nun 81/6 maddesi uyarınca dağıtılması için mevcut Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin GenelKurul onayına sunulması

11. Baro aidatlarının avukatın baro sicil kaydının (nakil ya da yeni kayıt) yapıldığı aydan başlamak üzere aylık olarak hesaplanarak borç tahakkuk ettirilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması

12. Başkan adaylarının konuşmaları

13. Dilekler ve kapanış.

BURBAYS GÜNDEMİ

1. Bursa Barosu Yardımlaşma Sandığı’nın (BURBAYS) çalışma ve denetleme raporlarının ve bilançonun görüşülmesi, oylamayasunulması.

2. Bursa Barosu Yardımlaşma Sandığı’nın aklanmaya sunulması.

30.05.2021 PAZAR – SEÇİMLER

1. Baro Başkanı seçimi

2. 10 asil ve 10 yedek Yönetim Kurulu üyesi seçimi

3. 5 asil ve 3 yedek Disiplin Kurulu üyesi seçimi

4. 3 asil ve 3 yedek Denetleme Kurulu üyesi seçimi

5. 3 asil, 3 yedek Türkiye Barolar Birliği Delegesi seçimi

Benzer Yazılar

Bir Yorum Bırak