Bursa Barosu Genel Kurul Tarihini İlan Etti

Bursa Barosu Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmek üzere 29.05.2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Bursa Barosu Hizmet Birimi Av. Özgür Aksoy Konferans Salonu’nda yapılacaktır.Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlandığı takdirde 30.05.2021 Pazar günü saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Bursa Barosu Hizmet Birimi Av. Özgür Aksoy Konferans Salonu’nda organ seçimleri yapılacaktır.İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı gündem maddeleri ile 05.06.2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Tofaş Spor Salonu’nda, organ seçimleri ise 06.06.2021 Pazar günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Oditoryum fuaye alanında yapılacaktır.
1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 86. maddesi uyarınca toplantılara katılmak ve oy kullanmak zorunlu olup haklı bir engeli olmaksızın katılmayan meslektaşlarımıza para cezası uygulanmaktadır. Bu nedenle meslektaşlarımızın genel kurul ve organ seçimlerine katılmaları önemle rica olunur.
Bursa Barosu Başkanı
Av. Gürkan ALTUN

GÜNDEM:
29.05.2021 CUMARTESİ – OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL:

1. Yoklama ve açılış

2. Başkanlık Divanının seçimi (1 Başkan, 1 Başkan vekili, 2 Yazman Üye)

3. Atatürk, şehitler ve geçmişte yitirdiğimiz meslektaşlarımız için saygı duruşu.

4. Baro Başkanının açış konuşması.

5. Baro Yönetim Kurulu çalışma raporu, kesin hesap raporu; Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu çalışma raporlarının okunması,görüşülmesi

6. Baro Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun faaliyetlerinin oylamaya sunulması ve ibrası

7. Baro yıllık keseneği ile giriş keseneği miktarlarının belirlenmesi ile Bursa Barosu’nun 2020-2021 ve 2021-2022 yılları bütçe tasarılarının görüşülmesi, oylamaya sunulması.

8. 15.07.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7249 sayılı Kanun ile Avukatlık Kanunu’nun 65. maddesinde yapılan değişiklik nedeniyle, 15.07.2020 tarihi itibariyle mesleğin ilk 5 yılında olan meslektaşlarımızdan 2020 yılı aidatının 2. taksidinin alınmaması, alınmış ise 2021 yılı aidatından mahsup edilmesi, nakil giden ya da isteği ile kaydı silinen meslektaşlarımıza ise iadesinin Genel Kurul onayına sunulması

9. Avukatlık Kanunu’nun 95. md.si gereğince verilen izin ve yetki ile Avukatlık Kanunu’nun 97/3 uyarınca açılan Denizbank Bursa Şubesi’nin 9084-9231294-614 no.lu bağış hesabı ile toplanan 126.500 TL.nin Avukatlık Kanunu Md.95/6 kapsamında Baro Başkanlığına başvuran muhtaç avukatlara Yönetim Kurulu’nun 22.04.2020 tarihli Yönergesi uyarınca dağıtılması ile ilgiliolarak, Avukatlık Kanunu’nun 81/6 maddesi kapsamında işlem yapılmasının Genel Kurul onayına sunulması

10. Pandemi, deprem, sel, yangın, salgın, savaş ve terör olaylarında mağduriyet yaşayan ve muhtaç duruma düşen meslektaşlara yardım edilmesi için Avukatlık Kanunu’nun md 97/3 hükmü gereği Baro Başkanına verilen yetki kapsamında toplanacak bağışların, Avukatlık Kanunu’nun 81/6 maddesi uyarınca dağıtılması için mevcut Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin GenelKurul onayına sunulması

11. Baro aidatlarının avukatın baro sicil kaydının (nakil ya da yeni kayıt) yapıldığı aydan başlamak üzere aylık olarak hesaplanarak borç tahakkuk ettirilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması

12. Başkan adaylarının konuşmaları

13. Dilekler ve kapanış.

BURBAYS GÜNDEMİ

1. Bursa Barosu Yardımlaşma Sandığı’nın (BURBAYS) çalışma ve denetleme raporlarının ve bilançonun görüşülmesi, oylamayasunulması.

2. Bursa Barosu Yardımlaşma Sandığı’nın aklanmaya sunulması.

30.05.2021 PAZAR – SEÇİMLER

1. Baro Başkanı seçimi

2. 10 asil ve 10 yedek Yönetim Kurulu üyesi seçimi

3. 5 asil ve 3 yedek Disiplin Kurulu üyesi seçimi

4. 3 asil ve 3 yedek Denetleme Kurulu üyesi seçimi

5. 3 asil, 3 yedek Türkiye Barolar Birliği Delegesi seçimi

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Benzer Yazılar
default-featured-image
‘Örselenmiş kadın’ hukuk kriteri olsun
default-featured-image
Yargıtay son noktası koydu! Maaş geçiş promosyonu...
i
Ülkenin PKK İle Mücadelesinde Halkın Gaz Bombasından Etkilenmesi Hak İhlalini Oluşturmaz-AYM Kararı
773x435_cmsv2_c889a1f1-98d8-599f-ae50-11fe5d156835-4814412
12 Yıldır Süren Davada Taraf Uzun Yargılamadan Dolayı Tazminat Hak Eder
alkolsatisi
Polis, Gece 22.00'dan Sonra Alkol Satışı Yapıldığına İlişkin Alıcı Kılığında Büfeye Tuzak Kuramaz
ankara-bam-4-123-07-202016-05
Her Ne Kadar Eşi ,Uyuşturucunun Sanığa Ait Olduğunu Söylese de Sanığın Kabulu Etkin Pişmanlık Hükmünü Oluşturur
569ae394-95b6-4415-aff8-89b675fee871b18d927d-177b-4859-ba00-88e448e92846
Koronavirüs Dolayısıyla Kiranın Düşürüldüğüne İlişkin Haberin BAM Kararı
907441-642x340
Yargıtay, Faturanın Sahteliğinde Bu Hususlara Dikkat Ediyor
arabuluculuk-nihai-tutanaginin-sunulmamasi-gerekcesiyle-davanin-reddi_65b78
Arabuluculuk Nihai Tutanağının Sunulmaması Gerekçesiyle Davanın Reddi
aile_konutundaki_serh_nasil_kaldirilir_h11977_2550f
Aile Konutu Şerhinin Terkini İstemi
ziraat-bankasi-halkbank-vakifbank-garanti-bbva--4882707
Bankalara Rekabete Aykırı Davranışlar
752x395-milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-danistay-acikladi-artik-hacizli-araclar-1560862424685
Hacizli Aracın Tescil Talebi, Noter Satışından Sonra Konulan Hacizler