AİHM’e Başvuru Süresi Değişti

AİHM, 21 Nisan 2021 günü, AİHS’yi değiştiren 15 No.lu Protokolün, 7. Maddesi uyarınca 1 Ağustos 2021 günü yürürlüğe gireceğini duyurdu.

15 No.lu Protokol’ün getirdiği yeniliklerden en önemlisi başvuru süresi ile ilgili;
AİHS’nin 35. Maddesinin 1. Paragrafında, AİHM’ye başvuru için öngörülen 6 aylık süre 4 aya indirilmiştir. 4 aylık yeni süre, 15 No.lu Protokolün 8. Maddesinin 3. Paragrafına göre, Protokolün yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2021 tarihinden itibaren 6 ay geçtikten sonra yani, 1 Şubat 2022’de uygulanmaya başlayacaktır. Ayrıca, AİHS’nin 35. Maddesinin 1. Paragrafında belirtilen, iç hukuktaki “nihai/kesin karar”, 1 Ağustos 2021 tarihinden önce alınmışsa, bu karara dayanarak yapılacak başvuru 4 aylık süreye değil, 6 aylık süreye bağlı olacaktır.

AİHM’e başvuru süresi ile ilgili yapılan değişiklik dışında ise;
1- AİHS’nin “Giriş” bölümünün sonuna, “ikincillik ilkesi” uyarınca, AİHS ve Ek Protokollere taraf olan devletlerin, AİHS ve Ek Protokollerde yer alan hak ve özgürlükleri sağlamada öncelikle sorumlu oldukları, bunu gerçekleştirirken kullanacakları takdir yetkisinin ise, AİHM’nin denetimi altında olacağı cümlesi eklenmiştir.
2- AİHS’nin, AİHM yargıçlarının 70 yaşında görev sürelerinin sona ereceğine ilişkin 23. Maddesinin 2. Paragrafı kaldırılmıştır.
3- AİHS’nin 30. Maddesinde yer alan, AİHM Dairesinin, önündeki bir başvurudan Büyük Daire lehine el çekebilmesi için, başvurunun taraflarının rızasını arayan hüküm kaldırılmıştır.
4- AİHS’nin, AİHM yargıçlarının seçimiyle ilgili 21. Maddesine, yargıç adayının, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin istediği 3 kişilik aday listesine yazıldığı tarihte 65 yaşından küçük olmasına ilişkin değişiklik getirilmiştir.

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Benzer Yazılar
default-featured-image
‘Örselenmiş kadın’ hukuk kriteri olsun
default-featured-image
Yargıtay son noktası koydu! Maaş geçiş promosyonu...
i
Ülkenin PKK İle Mücadelesinde Halkın Gaz Bombasından Etkilenmesi Hak İhlalini Oluşturmaz-AYM Kararı
773x435_cmsv2_c889a1f1-98d8-599f-ae50-11fe5d156835-4814412
12 Yıldır Süren Davada Taraf Uzun Yargılamadan Dolayı Tazminat Hak Eder
alkolsatisi
Polis, Gece 22.00'dan Sonra Alkol Satışı Yapıldığına İlişkin Alıcı Kılığında Büfeye Tuzak Kuramaz
ankara-bam-4-123-07-202016-05
Her Ne Kadar Eşi ,Uyuşturucunun Sanığa Ait Olduğunu Söylese de Sanığın Kabulu Etkin Pişmanlık Hükmünü Oluşturur
569ae394-95b6-4415-aff8-89b675fee871b18d927d-177b-4859-ba00-88e448e92846
Koronavirüs Dolayısıyla Kiranın Düşürüldüğüne İlişkin Haberin BAM Kararı
907441-642x340
Yargıtay, Faturanın Sahteliğinde Bu Hususlara Dikkat Ediyor
arabuluculuk-nihai-tutanaginin-sunulmamasi-gerekcesiyle-davanin-reddi_65b78
Arabuluculuk Nihai Tutanağının Sunulmaması Gerekçesiyle Davanın Reddi
aile_konutundaki_serh_nasil_kaldirilir_h11977_2550f
Aile Konutu Şerhinin Terkini İstemi
ziraat-bankasi-halkbank-vakifbank-garanti-bbva--4882707
Bankalara Rekabete Aykırı Davranışlar
752x395-milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-danistay-acikladi-artik-hacizli-araclar-1560862424685
Hacizli Aracın Tescil Talebi, Noter Satışından Sonra Konulan Hacizler