Mayıs 12, 2021

20210128-reddi-miras-nedir-nasil-yapilir-119330-a25c05e75a5c3c25707d
12 Mayıs 2021
Bilindiği üzere ecrimisil davalarında taşınmazın önceki malik ile yapılan kira sözleşmesine dayanılarak kullanımı halinde kullanımın iyiniyetle...
icra-iflas-hukuku-01-1110x550-1
12 Mayıs 2021
2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 331.maddesinde Alacaklısını Zarara Sokmak Kasdiyle Mevcudunu Eksiltme suçu düzenlenmiştir. Maddenin...
1p_parovoz_d_850 (1)
12 Mayıs 2021
Muhdesat; kelime anlamı itibarıyla sonradan yapılmış, sonradan meydana gelmiş şeyler anlamına gelmektedir. Hukuk terminolojisinde ise mülkiyeti...
2116129_810x458
12 Mayıs 2021
İcra ve İflas Kanunun 68’inci maddesinde takip talebine itiraz edilen alacaklının, itirazın tebliği tarihinden itibaren bir...
3-Link-Building-Tactics-Strategies-for-Real-Estate-Firms-760x400
12 Mayıs 2021
İcra ve İflas Kanununun “Üçüncü Şahsın Zilyedliği” başlığı altında düzenlenen 99’uncu maddesinde haczedilen malın, borçlunun elinde...
014_Real-Estate-and-Rental-Law_Hansu_Law-1536x864
12 Mayıs 2021
Yargıtay uygulamasında ifade edildiği üzere Kiracının, taşınmaza yaptığı faydalı ve zorunlu masrafların ödenmesi talebiyle açacağı davada...
d4720-design-sem-nome
12 Mayıs 2021
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile kadına şiddet...
sozlesme-hazirlama-teknikleri
12 Mayıs 2021
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Eser Sözleşmesine ilişkin hükümlerinin düzenlendiği 470’inci maddesinde eser sözleşmesi tanımlanmıştır. Madde...