Yargıtay Kararı

png_20230727_214503_0000
27 Temmuz 2023
Av. Ali Mert KARAKILÇIK Bilindiği üzere 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun “Aldatma” başlıklı 36.maddesinde; “(1)  Taraflardan...
default-featured-image
7 Ocak 2023
TBB ve Barolarımızı 15 Baronun açıklamasına karşı tavır almaya çağırıyoruz!
images.jpeg
8 Haziran 2022
Sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis’e sunuldu. Teklifin gerekçesinde Sağlık Bakanlığı...
365.jpeg
27 Mayıs 2022
KanunNo.7406                                                                                                         Kabul Tarihi: 12/5/2022 MADDE 1- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 62 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sürecindeki...
doktor-640x427
13 Mayıs 2022
I) Estetik Müdahale Nedir? Tıptaki ilerlemeler ve gelişen teknoloji karşısında günümüzde estetik müdahale ayrı bir alan...
tbmm-dha-1_16_9_1611328769
13 Mayıs 2022
Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi....
616791
11 Mayıs 2022
Türkiye’de ilk kez uygulanacak “hakim ve savcı yardımcılığının” ayrıntıları belli oldu. Yeni sistemle hakim ve savcı...
506.jpeg
27 Nisan 2022
Anayasa Mahkemesi İkinci Bölümü 23/2/2022 tarihinde, Hüseyin Ömer Volkan Çiçek (B. No: 2017/39464) başvurusunda, Anayasa’nın 26. maddesinde güvence...
aym-parmak-iziyle-mesai-takibi-kisisel-verilerin-korunmasi-hakkini-ihlal-ediyor-1927
19 Nisan 2022
Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 10/3/2022 tarihinde, Ramazan Şahin (B. No: 2018/11988) başvurusunda, Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan...