makale

28102020144740326
17 Mart 2022
argıtay uygulaması ve doktrinde ifade edildiği üzere satış ilanında belirtilmesi gereken hususlar yasada açık bir şekilde...
Male,Lawyer,Discussing,Negotiation,Legal,Case,With,Client,Meeting,With
29 Kasım 2021
Bilindiği üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun zilyetliğin korunması hükümlerinin düzenlendiği 984.maddesinde, zilyedin her türlü gasp...
47_Türk-Ticaret-Kanunu_Hansu_Law-1024x576
20 Kasım 2021
1-Genel Kurul Kararlarının Geçersizliği Çok taraflı hukuki işlem niteliğindeki genel kurul kararlarının geçersizliği ileri sürüldüğünde, yaptırım...
işe-iade
26 Haziran 2021
İşçinin Haklı Nedenle Fesih Sebepleri 1)Sağlık Sebepleri -İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması, işin niteliğinden kaynaklanan...