Editor

Editor

Editor

POMEM/POYEM Öğrencilerinin Dikkatine

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Eğitim Merkezlerini ve Emniyet Genel Müdürlüğü PolisMeslek Yüksek Okulu’nu kazanarak eğitime başlayan ancak eğitim gördüğü

Temyiz nedir?

İyiyi kötüden; hayrı, şerden ayırt edebilme yeteneği, akıl gücü. İlk derece mahkemelerince verilen yargı kararlarının esas ve usûl açısından denetime

Tüzel Kişi Nedir?

    Tüzel kişi, hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan oluşum olarak tanımlanmaktadır.

Gerekçeli karar nedir?

Gerekçeli karar, mahkemenin, yargılama sonunda vermiş olduğu hükmü hangi hukuki nedenlere dayanarak tesis ettiğini detaylıca açıkladığı, maddi vakalar ile sonuç

Arabulucu nedir, nasıl olunur?

Arabuluculuk, tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı, tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir

POMEM/POYEM Öğrencilerinin Dikkatine

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Eğitim Merkezlerini ve Emniyet Genel Müdürlüğü PolisMeslek Yüksek Okulu’nu kazanarak eğitime başlayan ancak eğitim gördüğü esnada hastanelerdenalınan sağlık raporları sonucu ilişikleri kesilen ve “POMEM öğrencisi olamaz, PMYO öğrencisiolamaz” kararı verilen bir çok aday olmaktadır. 2019 tarihinde Emniyet Teşkilatı Sağlık ŞartlarıYönetmeliği’nde yapılan değişiklikle bu davaların sayısında artış yaşanmıştır. Çünkü adaylarınbüyük çoğunluğunda alınan raporlarda veya uygulanan usuli işlemlerde eksiklikler ve hatalaryapılmaktadır. Bunun başlıca sebebi de Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde geçenkonularda özellikle değişiklik sonrası yapılan hatalı yorumlardır.

KABULÜNÜN 98. YILINDA TÜRK MEDENİ KANUNUNUN MİMARI MAHMUT ESAT BOZKURT

Av. Elif ESKİN Dünümüze, Bugünümüze ve Geleceğimize Işık Tutan Bir Yaşam Türk devriminin ideolojisi olan Kemalizmin belli başlı kuramcılarından olan, Atatürk’ün Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt’u tanımadan ve anlamadan Türk Hukuk Devriminin ve bu devrimin en önemli adımlarından biri olan Medeni Kanunun önemini tam olarak kavramış olmayız. Milli bir kahraman, gerçek bir devrimci ve çok büyük bir hukukçu olan Mahmut Esat Bozkurt, Medeni Kanunumuzun hazırlık ve kabulü sürecinin de mimarıdır.  1892 İzmir Kuşadası doğumlu olan Mahmut Esat, İstanbul hukuk mektebinden mezun oldu. Hukuk mektebinde okurken gazeteciliğe de başladı. 1910 yılında, henüz 18 yaşında

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK (13.01.2024)

  Av. Aykut BABACAN 32428 sayılı ve 13 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik ile yapı güçlendirme izni başvurularında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde sayılan proje ve belgeler haricinde başkaca belge aranmayacağı düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 54. maddesinin 7. fıkrası kapsamında kalan ”Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmasına rağmen ruhsat süresi içinde yapı kullanma izni düzenlenmemesi nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılar…”dan güçlendirilmesi gerekenler için de yeniden ruhsat düzenlenmesine lüzum kalmaksızın bu fıkra hükümlerine göre güçlendirme ruhsatı düzenlenebilecektir. Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği

Temyiz nedir?

İyiyi kötüden; hayrı, şerden ayırt edebilme yeteneği, akıl gücü. İlk derece mahkemelerince verilen yargı kararlarının esas ve usûl açısından denetime tabi tutulduğu üst derece mahkemesi. Bu denetim isteme işine de temyiz işlemi denilir. Cmk md. 305, 326. Yani İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı olarak hükümlerinin yeniden incelenmesi için yapılan kanun yoluna temyiz denir. Farklı bir tanımla üst mahkemeye olayın taşınması olarak nitelendirilir. Taraflar başvurusunu gerçekleştirmeleri ardından istinaf mahkemesi kararının değiştirilmesinin veya bozulmasının talebinde bulunurlar. Başvurunun gerçekleştiği zaman dosyayı incelemeye yetkili

Tüzel Kişi Nedir?

    Tüzel kişi, hukuk bakımından birçok kişinin veya malın topluluğundan doğan ve tek bir kişi sayılan oluşum olarak tanımlanmaktadır. Belli bir amacı gerçekleştirmek üzere kişi veya emtia (mal) topluluğu şeklinde bağımsız olarak örgütlenmiş, haklara sahip olabilen, borç veya alacak edinebilen varlıklardır. Örnek olarak belediyeler, şirketler, vakıflar, dernekler, üniversiteler. Bir ülkedeki en büyük tüzel kişilik devlettir. Gerçek kişi olmadıkları hâlde gerçek kişi gibi işlem görürler. Kendilerini oluşturan ortaklardan, üyelerden veya temsilcilerden bağımsızdırlar. Örneğin üniversitenin mal varlığı rektöre değil, üniversite tüzel

Gerekçeli karar nedir?

Gerekçeli karar, mahkemenin, yargılama sonunda vermiş olduğu hükmü hangi hukuki nedenlere dayanarak tesis ettiğini detaylıca açıkladığı, maddi vakalar ile sonuç arasında mantıksal bir bağ kurduğu karara denir. Bir mahkeme kararının gerekçesiz olması hukuki açıdan düşünülümez. Zira kurulan hükmün gerekçeli olması en başta anayasal bir zorunluluktur. Anayasanın 141/3 hükmü “Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır.” denmek suretiyle ifade edilmiştir. GEREKÇELİ KARAR METNİNDE BULUNMASI GEREKENLER – Tarafların iddia ve savunmalarının özeti – Tarafların anlaştıkları hususlar ile anlaşamadıkları hususlar – Çekişmeli

55 yıl sonra hukuk eğitimini 74 yaşında tamamladı

Kalacak yer bulamadığı için 1968’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bırakmak zorunda kalan Feride Demiralp, ziraat mühendisliği kariyerinde il ve ilçe tarım ve orman müdürlüğü görevlerini yürüttü. Yalnızca yarım dönem okuduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1968’de barınma sorununu çözemediği için ayrılmak zorunda kalan Feride Demiralp, 55 yıl sonra yeniden başladığı hukuk eğitimini 74 yaşında tamamlayıp, avukatlık stajına başladı. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde eğitim hayatına devam eden Demiralp, mühendislik kariyerini Safranbolu İlçe ve Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlükleri görevleriyle 2002’de noktaladı.

Türkiye’de vukat sayısı son 5 yılda yüzde 64 arttı

Son 25 yıldaki değişime bakıldığında Türkiye’de avukat sayısı katlanarak arttı. Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) verileri avukat sayısının son yıllarda rekor seviyede arttığını gösteriyor. 2012’de 78 bin olan avukat sayısı 2022 sonunda 175 bine dayandı. Avukat sayısı son 5 yılda yüzde 64; son 10 yılda ise yüzde 123 artış gösterdi. Türkiye’de avukat sayısı kaç? TBB’ye göre 31 Aralık 2022 itibariyle Türkiye’de avukat sayısı 174 bin 533. Son 25 yıldaki değişime bakıldığında ise avukat sayısı katlanarak arttı. 2002 sonunda avukat sayısı 46

Arabulucu nedir, nasıl olunur?

Arabuluculuk, tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı, tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir.

AYM Başkanı Zühtü Arslan’dan “bireysel başvuru” açıklaması

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Yüksek Mahkeme’ye bireysel başvuruların başlangıcının 11. yılı için düzenlenen konferansta konuştu. Bireysel başvuruların özellikle son iki yılda büyük bir iş yükü oluşturduğunu dile getiren Başkan Arslan: “Bireysel başvuru olağan bir kanun yolu değildir. AYM bu süreçte, temel hak ve özgürlüklerin ihlali iddialarının, derece mahkemelerin karşılayamadığı durumda devreye girecek bir organdır. İş yükünün azaltılması ve bireysel başvurunun başarısı büyük ölçüde ihlal kararlarının gereğinin tam olarak yerine getirilmesine bağlıdır.” dedi.