POMEM/POYEM Öğrencilerinin Dikkatine

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Eğitim Merkezlerini ve Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
Meslek Yüksek Okulu’nu kazanarak eğitime başlayan ancak eğitim gördüğü esnada hastanelerden
alınan sağlık raporları sonucu ilişikleri kesilen ve “POMEM öğrencisi olamaz, PMYO öğrencisi
olamaz” kararı verilen bir çok aday olmaktadır. 2019 tarihinde Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları
Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle bu davaların sayısında artış yaşanmıştır. Çünkü adayların
büyük çoğunluğunda alınan raporlarda veya uygulanan usuli işlemlerde eksiklikler ve hatalar
yapılmaktadır. Bunun başlıca sebebi de Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde geçen
konularda özellikle değişiklik sonrası yapılan hatalı yorumlardır. Yönetmelik idareye geniş bir
takdir yetkisi vermekte ve geniş yorumlama ile keyfi uygulamalara da sebebiyet vermiştir. Bu
sebeple de okulla haksız bir şekilde ilişiği kesilen birçok öğrenci olmuştur.
Sağlık şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle ilişiği kesilen birçok pomem/poyem öğrencisi açtıkları
“idari işlemin iptali” davası akabinde yürütmeyi durdurma kararı ile yeni bir hastaneden, hakem
hastanesinden raporlar alarak öğrenciliğe dönmekte ve dönem sonu sınavından başarılı olmaları
halinde de atamaları yapılmaktadır.
Sağlık şartlarını sağlamadığı gerekçesiyle ilişiği kesilen öğrenciler ilişik kesilme kararının
kendilerine tebliğlerinden itibaren 60 gün içerisinde yürütme durdurma istemli iptal davası açarak
süreci başlatmaktadır. Önemle hatırlatılmalıdır ki 60 günlük bu süre hak düşürücü süredir. 60
günden sonra bu davayı açmak mümkün değildir. Görevli yargı mercii ise İdare Mahkemeleridir.
Sağlık şartları yönetmeliğine uygun görülmeme, devamsızlık, disiplin cezası alma, dönem sonu
sınavında başarısız sayılma gibi nedenlerle haklarında idari işlem tesis edilen kişilerin İdare
Mahkemelerinde dava açması gerekmektedir.
Bu tür davalarda da davacının mağduriyetinin önlenmesi için dava açarken “Yürütmeyi Durdurma”
talep edilmelidir. İdari işlem açıkça hukuka aykırı ise ve idari işlemin uygulanmasında telafisi güç
ve imkansız zararların doğma şartlarının ikisi birlikte sağlanıyorsa 2577 sayılı İdari Yargılama
Usulü Kanununun 27. Maddesi uyarınca aday hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilecektir.
Yürütmeyi durdurma kararı verilmesi halinde de kararın tebliğinden itibaren 30 gün içinde karar
idare tarafından uygulanmalıdır. Uygulamada ise bu sürenin farklılık gösterdiği görülmektedir.

Derleyen: Av. Merve AYVALI

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Benzer Yazılar
default-featured-image
‘Örselenmiş kadın’ hukuk kriteri olsun
default-featured-image
Yargıtay son noktası koydu! Maaş geçiş promosyonu...
i
Ülkenin PKK İle Mücadelesinde Halkın Gaz Bombasından Etkilenmesi Hak İhlalini Oluşturmaz-AYM Kararı
773x435_cmsv2_c889a1f1-98d8-599f-ae50-11fe5d156835-4814412
12 Yıldır Süren Davada Taraf Uzun Yargılamadan Dolayı Tazminat Hak Eder
alkolsatisi
Polis, Gece 22.00'dan Sonra Alkol Satışı Yapıldığına İlişkin Alıcı Kılığında Büfeye Tuzak Kuramaz
ankara-bam-4-123-07-202016-05
Her Ne Kadar Eşi ,Uyuşturucunun Sanığa Ait Olduğunu Söylese de Sanığın Kabulu Etkin Pişmanlık Hükmünü Oluşturur
569ae394-95b6-4415-aff8-89b675fee871b18d927d-177b-4859-ba00-88e448e92846
Koronavirüs Dolayısıyla Kiranın Düşürüldüğüne İlişkin Haberin BAM Kararı
907441-642x340
Yargıtay, Faturanın Sahteliğinde Bu Hususlara Dikkat Ediyor
arabuluculuk-nihai-tutanaginin-sunulmamasi-gerekcesiyle-davanin-reddi_65b78
Arabuluculuk Nihai Tutanağının Sunulmaması Gerekçesiyle Davanın Reddi
aile_konutundaki_serh_nasil_kaldirilir_h11977_2550f
Aile Konutu Şerhinin Terkini İstemi
ziraat-bankasi-halkbank-vakifbank-garanti-bbva--4882707
Bankalara Rekabete Aykırı Davranışlar
752x395-milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-danistay-acikladi-artik-hacizli-araclar-1560862424685
Hacizli Aracın Tescil Talebi, Noter Satışından Sonra Konulan Hacizler