Devre Mülk Sözleşmesi Nedir?

Yazın gelmesiyle birlikte tüketiciler bütçeleri elverdiği ölçüde tatil planları yapmaya başladı. Peki devre tatil veya devre mülk sözleşmesi yapan tüketiciler nelere dikkat etmeli? Önce bu sözleşme tiplerinin tanımlayacak, nelere dikkat edilmesi gerekir buna ilşkin bilgiler verecek, akabinde husumet doğması halinde tüketicilerin hangi yasal yolları izlemesi gerekir bunu anlatacağım.

Devre Tati̇l Sözleşmesi̇ Ne Demek?

1 yıldan uzun süreyle kurulan ve bu süre zarfında tüketiciye birden fazla dönem için 1 veya daha fazla gece için konaklama veren sözleşmedir.

  • Bu sözleşme kurulmadan en az 1 gün önce yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla tüketicinin satıcıya, sağlayıcıya ulaşılmasını mümkün kılan isim, adres, vergi no gibi bilgiler, sözleşme konusu hakkın tanımı, kapsamı, kullanım koşulları, sözleşme konusunun tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkının kullanım şekli, cayma bildiriminin yapılacağı asıl adres, faks, e-posta bilgilerinin yer aldığı ön bilgilendirme formunun tüketiciye verilmesi gerekir.

Tüketici cayma hakkını, devre tatil sözleşmesinin kurulmasından sonraki 14 günlük süre içerisinde herhangi bir bedel ödemeden kullanabilir. Buna aykırı olarak, tarafların imzaladığı sözleşmeye hüküm konulması halinde ise bu hüküm geçersizdir. Tüketiciye yapılan bilgilendirmede cayma hakkının 14 gün olduğu, cayma hakkını kullandığını bildireceği adresin ne olduğu gibi bilgilerin yer verilmemesi halinde, cayma hakkının süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonraki 1 seneye uzar.

Devre mülk sözleşmeleri hariç olmak üzere, tüketicinin cayma hakkı süresi içerisinde herhangi bir bedel ödenmesi istenemez, istenmesi ve tüketici tarafından verilmesi halinde bu bedelin derhal iade edilmesi gerekir.

Tüketici ile yapılan sözleşmede, sözleşme eğer mesafeli sözleşme değilse, tüketicinin kendi el yazısıyla sözleşme tarihini yazması ve sözleşmenin imzalanmasını sağlamakla, satıcı veya sağlayıcı yükümlüdür. Bu konuda ispat yükü satıcı veya sağlayıcıdadır ve yükümlülüklerini yerine getirmemesinden sebeple sözleşmenin geçersizliğini iddia etmeleri mümkün değildir.

Devre Mülk Sözleşmesi̇ Nedi̇r?

Kat Mülkiyeti Kanunu’nda:Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde istifade hakkı sağlayan müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkıdır.” şeklinde düzenlenmiştir. İrtifak hakkı ile kişiler lehine belirli kurallar içerisinde gayri menkulden yararlanma hakkı tesis edilir. Bahsedilen hak ancak; mesken olarak kullanılabilir bağımsız bölümlerde tesis edilebilir. Dolayısıyla ticari sayılacak yerlerde kurulması mümkün değildir.

Taraflar arasında bir devre mülk sözleşmesi yapılır. Sözleşmede maldan nasıl istifade edileceği, devir zamanı, bakım masrafları, yöneticilerin hak ve sorumlulukları gibi hususlar yer alır. Bu sözleşmenin tapuda yer alan devre mülke konu gayrimenkule ait beyanlar kısmına şerh edilmesi gerekir. Bu şerhle birlikte artık bu irtifak hakkı aynilik kazanır, yani herkese karşı ileri sürülebilir bir hak haline gelir.

Devre mülk anlaşmasının, anlaşma yapan taraflar arasında karşılıklı mutabakata varılması halinde her zaman sona erdirilmesi mümkündür. Buna ilişkin terkin işlemi gene tapuda yapılacaktır.

Tüketici, devre mülk sözleşmesine ilişkin cayma hakkını kullanmak isterse, bu bildirimini noter kanalıyla karşı tarafa bildirmesi gerekir. Bu bir şekil şartıdır ve tüketicinin cayma hakkını kullanabilmesi için izlemesi mecburi bir yoldur.

Cayma hakkı sözleşmenin kurulmasından itibaren 14 gündür ancak; mülk teslim edilmediyse sözleşmeden dönme hakkı teslime kadar uzar.

Projede değişiklik yapılması halinde proje değişikliğinin tüketiciye bildirimden itibaren 1 ay içinde cayma hakkı kullanılabilir.

Sözleşme imzalanmadan en az 1 gün önce tüketiciye ön bilgilendirme formu verilmesi gerekir.

Sözleşmeye aykırılık olması halinde izlenecek yasal yollar nelerdir?

Bahsettiğimiz satışlara ilişkin uyuşmazlıklar, uyuşmazlığın parasal değerine göre; illerde “Ticaret İl Müdürlüğü” ilçelerde “Kaymakamlık” bünyesinde oluşturulan  “Tüketici Hakem Heyetleri”  ile adliyelerde bulunan  “Tüketici Mahkemelerine” başvuru yapılarak yargılama süreçlerinin işletilmesi halinde çözülebilmektedir. İlçe Tüketici Hakem Heyetleri 10.280,00 tlye kadarki uyuşmazlıkları çözmekle yükümlü iken, İl Tüketici Hakem Heyetleri 10.280,00 tl ile 15.430,00 tl arasındaki uyuşmalıklara bakar. 15.430,00 tl üzerindeki uyuşmazlıkları ise adliyelerdeki Tüketici Mahkemeleri çözmekle yükümlüdürler. Ancak; dava açmadan önce arabulucuya başvurulması gerektiği unutulmamalıdır.

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Benzer Yazılar
default-featured-image
‘Örselenmiş kadın’ hukuk kriteri olsun
default-featured-image
Yargıtay son noktası koydu! Maaş geçiş promosyonu...
i
Ülkenin PKK İle Mücadelesinde Halkın Gaz Bombasından Etkilenmesi Hak İhlalini Oluşturmaz-AYM Kararı
773x435_cmsv2_c889a1f1-98d8-599f-ae50-11fe5d156835-4814412
12 Yıldır Süren Davada Taraf Uzun Yargılamadan Dolayı Tazminat Hak Eder
alkolsatisi
Polis, Gece 22.00'dan Sonra Alkol Satışı Yapıldığına İlişkin Alıcı Kılığında Büfeye Tuzak Kuramaz
ankara-bam-4-123-07-202016-05
Her Ne Kadar Eşi ,Uyuşturucunun Sanığa Ait Olduğunu Söylese de Sanığın Kabulu Etkin Pişmanlık Hükmünü Oluşturur
569ae394-95b6-4415-aff8-89b675fee871b18d927d-177b-4859-ba00-88e448e92846
Koronavirüs Dolayısıyla Kiranın Düşürüldüğüne İlişkin Haberin BAM Kararı
907441-642x340
Yargıtay, Faturanın Sahteliğinde Bu Hususlara Dikkat Ediyor
arabuluculuk-nihai-tutanaginin-sunulmamasi-gerekcesiyle-davanin-reddi_65b78
Arabuluculuk Nihai Tutanağının Sunulmaması Gerekçesiyle Davanın Reddi
aile_konutundaki_serh_nasil_kaldirilir_h11977_2550f
Aile Konutu Şerhinin Terkini İstemi
ziraat-bankasi-halkbank-vakifbank-garanti-bbva--4882707
Bankalara Rekabete Aykırı Davranışlar
752x395-milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-danistay-acikladi-artik-hacizli-araclar-1560862424685
Hacizli Aracın Tescil Talebi, Noter Satışından Sonra Konulan Hacizler