Ankara Barosu, Ücretli Çalışan Avukat – İşveren Avukat İlişkisi Hakkında Prensip Belgesi Yayınladı

Gerekçe

Avukatlar, insan onurunun teminat altına alınmasında ve kutsal savunma hakkının kullanılmasında tarih boyunca mesleklerini her türlü hiyerarşik yapılanmadan ve tahakkümden bağımsız olarak halkın yanında konuşlanarak icra etmişlerdir. Avukatlık mesleğinin eşitlik ve bağımsızlık üzerinde yükselen değerleri, özellikle mesleğe başlangıç aşamasında usta-çırak ilişkisi ile tecrübenin ve meslek etiğinin aktarımıyla binlerce yıldır vücut bulmaktadır. Ülkemizin uzun zamandır içinde bulunduğu ekonomik kaos ve siyasi saiklerle kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri sebebiyle, mesleğe başlangıçta vücut bulan usta-çırak ilişkisi şekil değiştirerek daimî bir “işveren avukat ücretli çalışan avukat” niteliği kazanma eğilimindedir. Avukatlık mesleğinin en önemli unsuru olan bağımsızlığını zedeleyen makro düzeyde ekonomik ve siyasi problemlerle şekillenen bu durumun ortadan kaldırılmasına ve avukatlık mesleğinin eşitlikle bağımsızlık üzerinde yükselen değerlerinin yeniden inşa edilmesine yönelik şimdiye kadar yetkililer tarafından herhangi bir adımın atılmaması sebebi ile Ankara Barosu işbu Prensip Belgesi’ni yayınlayarak ekonomik kaos kaynaklı her türlü sömürünün karşısındaki duruşunu yazılı olarak ilan etmektedir. Bu Prensip Belgesi, Avukatlık Kanunu’nun 12/c hükmü gereğince avukatlar arasında kurulan çalışma ilişkisinin, aynı kanunun 2. maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda avukatlığın bağımsızlığını koruyacak şekilde yürütülebilmesi için tavsiye niteliğinde bir model olup imzalayan meslektaşlarca avukatlık itibarının ve meslek onurunun teminat altına alınacağını kabul, taahhüt ve ilan eden bir iyi niyet belgesidir.

Kapsam

Avukatlar; mesleklerini hukuka, adalete ve hakkaniyete uygun şekilde icra etmelerini engelleyen her türlü sistemin, itibarsızlaştırma çabalarının ve ekonomik kaos düzeninin karşısında tüm hiyerarşik yapılanmalardan arî ve bağımsız olarak mücadele ederler. Avukatların üzerlerinde hiçbir nam ve kavram altında tahakküm kurulamaz. Avukatlık mesleğinin bu niteliği, mesleğin icra edildiği kamusal alanın tamamında sağlanmalı ve istisnası olmaksızın sürdürülmelidir. Varlığının kutsal niteliği üzerine bina edilen tüm ilkelerin hayatın gündelik akışına yaygınlığının sağlanması, avukatların mesleklerini icra ettikleri mekanlarda somutlaştırılması için hayatidir. Bu çerçevede, ücretli çalışan ya da işveren niteliğine bakılmaksızın meslektaşlar arasında eşitliğin sağlanması ve sürdürülmesi için gereken prensipler işbu Prensip Belgesi’ni imzalayan avukatlar tarafından yazılı olarak kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir. Prensip Belgesi’ni benimseyen avukatlar aşağıdaki hususları kabul ve taahhüt ettiklerini ilan ederler:

 1. Meslektaşlar arasında bir avukatlık bürosunun organizasyonu çerçevesindeki ilişkinin ismi ve şekli ne olursa olsun; meslek onuru, bağımsızlık, hak savunuculuğu ve âdil yargılanmanın teminatı olma bakımından bütün avukatlar eşittir. Avukatlar arası eşitlik; her türlü kişisel, kamusal, sosyal ve mesleki ilişki içerisinde görünür kılınacaktır.

2. Ücretli çalışan avukat ile işveren avukat arasındaki sözleşmenin yazılı olması zorunludur. Bu sözleşme, taraf sayısı kadar düzenlenir ve bir nüshası ücretli çalışan avukata verilir. Ücretli çalışan avukatın fazla mesai, haftalık ve yıllık izin, süt ve ebeveynlik izni hususları mevzuatta öngörülenlerden daha az olmamak kaydıyla bu sözleşmede düzenlenir.

3. Ücretli çalışan avukatların SGK kayıtlarına girişlerinde “Avukatlık Meslek Kodu” işaretlenir. Ücrete ait SGK primi, gelir, damga, muhtasar vb vergiler ile diğer yasal kesintiler ve Baro aidatı, işveren avukat veya avukatlık ortaklığı tarafından ödenir.

4. Ücretli çalışan avukatın ücreti avukatlık mesleğinin onur ve vakarına yakışacak miktarın altında olamaz. Bu kapsamda;

Ücretli çalışacak avukatın ücreti ilk başladığı yıl, o sene için Ankara Barosu’nun tavsiye niteliğinde yayınladığı Avukat-İş Sahibi Arasındaki En Az Ücret Çizelgesi’nde ‘’Bir Avukatın Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışma Ücreti’’ başlığında belirlenen ücretten az olamaz. Primli ücret sisteminin belirlenmesi halinde ise çalışan avukatın eline geçecek aylık ücret yukarıda anılan ücretin altında olamaz. Devam eden yıllara ilişkin ücret artışı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TEFE/ÜFE ortalaması oranından ve her halükarda o yıla ilişkin Ankara Barosu’nun yayınladığı tavsiye niteliğindeki ücret çizelgesinin ‘’Bir Avukatın Yanında, Avukatlık Ortaklığında veya Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışma Ücreti’’ başlığında belirlediği ücretten az olmamak kaydı ile taraflarca belirlenir.

5. İşveren avukat, kendi işlerinin aksatılmaması ve gerektiği gibi yapılması koşuluyla ücretli çalışan avukatın kendi işlerini alması hususunda her türlü kolaylığı gösterir. Vergisel yükümlülüklerini karşılamak kaydı ile bu işlere ait ücretlerde temel hak sahibi ücretli çalışan avukat olmakla birlikte; taraflar, işin kapsamına göre tahsil edilecek ücretin paylaşımı hususunu aralarında kararlaştırabilir.

6. İşveren avukat; ücretli çalışan avukat ile olan iş ilişkisinde mesleki dayanışmaya, mesleğin onuruna ve toplumsal cinsiyet eşitliğine uymayan davranışlardan kaçınmaya özen göstermekle yükümlüdür. Meslek kurallarında “Meslektaşlar arası dayanışma ve ilişkiler” başlığı altında düzenlenen kurallar, işveren-ücretli çalışan avukat arasında da aynı şekilde geçerlidir.

7. İşveren avukat, ücretli çalışan avukatın mesleki gelişimini engelleyecek her türlü iş tanımından ve işin niteliğine bağlı olarak istisnai durumlar hariç olmak üzere işin sadece bir bölümünden sorumlu tutulduğu bir çalışma düzeninden kaçınır, meslektaşının işin her alanında yetkin bir nitelik kazanacağı çalışma ortamını tesis eder. İşbu Prensip Belgesi’ni kabul ve taahhüt eden biz avukatlar, ne nam altında olursa olsun, avukatlık mesleğinin gündelik hayatın olağan akışında eşit şekilde icra edilmesi için meslektaşının yanında, her türlü tahakkümün karşısında taraf olduğumuzu bir de yazılı olarak beyan ederiz. Bizler, işbu Belge ile bir iş sözleşmesiyle iş ilişkisi kurduğu bir başka meslektaşının mesleğini icra ederken sömürülmemesini ve meslektaşının insan onuruna yaraşır, en az kendisiyle eşit sosyal ve ekonomik bir düzende mesleğini icra etmesini teminat altına almayı kabul ve taahhüt ederiz.

Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Benzer Yazılar
default-featured-image
‘Örselenmiş kadın’ hukuk kriteri olsun
default-featured-image
Yargıtay son noktası koydu! Maaş geçiş promosyonu...
i
Ülkenin PKK İle Mücadelesinde Halkın Gaz Bombasından Etkilenmesi Hak İhlalini Oluşturmaz-AYM Kararı
773x435_cmsv2_c889a1f1-98d8-599f-ae50-11fe5d156835-4814412
12 Yıldır Süren Davada Taraf Uzun Yargılamadan Dolayı Tazminat Hak Eder
alkolsatisi
Polis, Gece 22.00'dan Sonra Alkol Satışı Yapıldığına İlişkin Alıcı Kılığında Büfeye Tuzak Kuramaz
ankara-bam-4-123-07-202016-05
Her Ne Kadar Eşi ,Uyuşturucunun Sanığa Ait Olduğunu Söylese de Sanığın Kabulu Etkin Pişmanlık Hükmünü Oluşturur
569ae394-95b6-4415-aff8-89b675fee871b18d927d-177b-4859-ba00-88e448e92846
Koronavirüs Dolayısıyla Kiranın Düşürüldüğüne İlişkin Haberin BAM Kararı
907441-642x340
Yargıtay, Faturanın Sahteliğinde Bu Hususlara Dikkat Ediyor
arabuluculuk-nihai-tutanaginin-sunulmamasi-gerekcesiyle-davanin-reddi_65b78
Arabuluculuk Nihai Tutanağının Sunulmaması Gerekçesiyle Davanın Reddi
aile_konutundaki_serh_nasil_kaldirilir_h11977_2550f
Aile Konutu Şerhinin Terkini İstemi
ziraat-bankasi-halkbank-vakifbank-garanti-bbva--4882707
Bankalara Rekabete Aykırı Davranışlar
752x395-milyonlarca-arac-sahibini-ilgilendiriyor-danistay-acikladi-artik-hacizli-araclar-1560862424685
Hacizli Aracın Tescil Talebi, Noter Satışından Sonra Konulan Hacizler