Şubat 1, 2022

52828278_303
1 Şubat 2022
T.C. Yargıtay 19. Ceza Dairesi Esas No:2020/5700 Karar No:2020/19580 K. Tarihi: de19. Ceza Dairesi         2020/5700 E. ...