Mart 26, 2021

default-featured-image
26 Mart 2021
TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA TAŞIYICININ HUKUKİ SORUMLULUĞU 6102 sayılı TTK’nın “Zıya veya hasar ile gecikmeden doğan...
default-featured-image
26 Mart 2021
Daire, olayda ismi geçen üretim şefinin işyerinde amir konumda olmasının işçiye, “Lan oğlum elini cebinden çıkar”...
default-featured-image
26 Mart 2021
Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı İnsan Hakları Eylem Planı bugün açıklanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı ve 9 amaç...
default-featured-image
26 Mart 2021
İhalenin feshi davalarında Hukuki Yarar, dava şartı olup ihalenin feshini isteyen kişinin somut bir fesih nedenine...
default-featured-image
26 Mart 2021
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 352.maddesinde; “Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli...
default-featured-image
26 Mart 2021
İPTAL DAVASINDA TARAFLAR DAVACI İptal davası, belirli şartlar altında pay sahipleri, yönetim kurulu veya yönetim kurulu...